Biểu quyết trong đại hội thành viên đối với loại hình hợp tác xã

Ngày hỏi:16/02/2019

Thưa Luật sư, việc biểu quyết trong đại hội thành viên đối với loại hình hợp tác xã được thực hiện như thế nào và có sự khác biệt cơ bản như thế nào so với loại hình doanh nghiệp?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Luật hợp tác xã 2012-23/2012/QH13quy định biểu quyết trong đại hội thành viên hợp tác xã như sau:

   1. Các nội dung sau đây được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành:

   a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ;

   b) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   c) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   2. Các nội dung không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được thông qua khi có trên 50% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành.

   3. Mỗi thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham dự đại hội thành viên có một phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên.

   Như vậy, việc biểu quyết trong đại hội thành viên giữa loại hình hợp tác xã và loại hình doanh nghiệp có sự khác biệt rất lớn. Đối với loại hình doanh nghiệp, quyền quyết định việc quản lý công ty thường thuộc về người góp nhiều vốn. Ngược lại, đối với loại hình hợp tác xã, thành viên hợp tác xã có quyền bình đẳng và biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn