Bộ luật dân sự quy định việc chấm dứt đại diện của cá nhân và pháp nhân

Bộ luật dân sự quy định việc chấm dứt đại diện của cá nhân và pháp nhân như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • 1. Đối với cá nhân:
   a) Đại diện theo pháp luật của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

   - Người được đại diện đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;

   - Người được đại diện chết;

   - Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
   b) Đại diện theo ủy quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

   - Thời hạn ủy quyền đã hết hoặc công việc được ủy quyền đã hoàn thành;

   - Người ủy quyền hủy bỏ việc ủy quyền hoặc người được ủy quyền từ chối việc ủy quyền;

   - Người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chêt.

   Lưu ý: Khi chấm dứt đại diện theo ủy quyền, người đại diện phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với người được đại diện hoặc với người thừa kế của người được đại diện.

   2. Đối với pháp nhân:
   - Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt.

   - Đại diện theo ủy quyền của pháp nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

   - Thời hạn ủy quyền đã hết hoặc công việc được ủy quyền đã hoàn thành;;

   - Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hủy bỏ việc ủy quyền hoặc người được ủy quyền từ chối việc ủy quyền;

   - Pháp nhân chấm dứt hoặc người được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

   Lưu ý: Khi chấm dứt đại diện theo ủy quyền, người đại diện phải thanh toán xong các nghĩa vụ tại sản với pháp nhân ủy quyền hoặc pháp nhân thừa kế.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn