Bổ sung điều lệ HTX phải có bao nhiêu đại biểu tán thành?

Ngày hỏi:30/10/2020

Hợp tác xã nơi tôi đang làm việc chuẩn bị đại hội thành viên để bổ sung điều lệ. Vậy phải có bao nhiêu đại biểu tán thành mới được bổ sung điều lệ ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 34 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về các nội dung sau đây được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành:

   - Sửa đổi, bổ sung điều lệ;

   - Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   -Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   Như vậy, đối với bổ sung điều lệ hợp tác xã thì phải có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành thì mới có thể bổ sung điều lệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT