Bổ sung vốn điều lệ tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở doanh nghiệp khác

Ngày hỏi:23/02/2017

Bổ sung vốn điều lệ tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở doanh nghiệp khác được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Bổ sung vốn điều lệ tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở doanh nghiệp khác được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Ngọc Tiên (tien****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bổ sung vốn điều lệ tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở doanh nghiệp khác được quy định tại Điều 60 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 28/2014/NĐ-CP như sau:

   1. Trong quá trình hoạt động, căn cứ vào mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư phát triển Tập đoàn có thể đề nghị bổ sung vốn điều lệ từ các nguồn sau:

   a) Lợi nhuận sau thuế được chia theo nguồn vốn nhà nước;

   b) Quỹ đầu tư phát triển;

   c) Chênh lệch tiền thu từ việc bán bớt phần vốn nhà nước đầu tư tại các công ty cổ phần;

   d) Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tập đoàn sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung;

   đ) Các nguồn vốn bổ sung khác.

   2. Việc bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trình tự, thủ tục bổ sung vốn điều lệ thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

   3. Khi điều chỉnh vốn điều lệ, Tập đoàn phải tiến hành điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối kế toán, công bố vốn điều lệ và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

   4. Chủ sở hữu Tập đoàn chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi Tập đoàn dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Tập đoàn.

   Trên đây là quy định về Bổ sung vốn điều lệ tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở doanh nghiệp khác. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 28/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn