Bốc xếp hàng hóa cảng sông gồm những hoạt động nào?

Ngày hỏi:12/09/2018

Theo quy định hiện hành của pháp luật thì nhóm ngành bốc xếp hàng hóa cảng sông gồm có những hoạt động kinh tế nào? Văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Phụ lục II Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì nhóm ngành bốc xếp hàng hóa cảng sông gồm có những hoạt động kinh tế sau đây:

   52244: Bốc xếp hàng hóa cảng sông

   Nhóm này gồm:

   - Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu, thuyền và phương tiện vận tải đường sông, hồ, kênh, rạch hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ các phương tiện đó;

   - Bốc vác hàng hóa.

   Loại trừ: Hoạt động của các cảng sông được phân vào nhóm 52222 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương).

   Trên đây là nội dung trả lời về những hoạt động kinh tế thuộc nhóm ngành bốc xếp hàng hóa cảng sông. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn