Các biện pháp bảo toàn vốn của Công ty TNHH một thành viên mua bán nợ Việt Nam

Ngày hỏi:23/09/2021

Các biện pháp bảo toàn vốn của Công ty TNHH một thành viên mua bán nợ Việt Nam gồm các biện pháp nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các biện pháp bảo toàn vốn của Công ty TNHH một thành viên mua bán nợ Việt Nam gồm các biện pháp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 62/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Việc bảo toàn vốn của Công ty được thực hiện bằng các biện pháp sau đây:

   - Thực hiện quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo đúng quy định của pháp luật;

   - Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật;

   - Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan;

   - Các biện pháp khác về bảo toàn vốn của Công ty theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mua bán nợ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn