Các bước bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên quản lý DN 100% vốn nhà nước của Bộ xây dựng

Ngày hỏi:06/06/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về người quản lý đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của bộ xây dựng làm đại diện chủ sở hữu. Anh chị cho tôi hỏi hỏi Các bước bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên quản lý DN 100% vốn nhà nước của Bộ xây dựng như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các bước bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên quản lý DN 100% vốn nhà nước của Bộ xây dựng
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 13 Quyết định 552/QĐ-BXD năm 2017 thì bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên như sau:

   1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

   a. Bước 1: Xin chủ trương và giới thiệu nhân sự

   Căn cứ nhu cầu cán bộ, Hội đồng thành viên họp thống nhất xin chủ trương và đề xuất nhân sự thành viên Hội đồng thành viên tại doanh nghiệp

   (Có thể giới thiệu từ 1 đến 3 người để lựa chọn) và trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt.

   b. Bước 2: Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ dự kiến bổ nhiệm

   Trên cơ sở chủ trương dược phê duyệt; Đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để và lấy phiếu tín nhiệm: thực hiện theo quy định tại Điều 8 của quy chế này.

   c. Bước 3: Lựa chọn nhân sự

   Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Hội đồng thành viên, Thường vụ đảng ủy tổ chức họp để thảo luận và thống nhất lựa chọn nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được lựa chọn phải đạt bằng hoặc trên 50% số thành viên dự họp thông qua.

   d. Bước 4: Quyết định nhân sự

   Trên cơ sở chủ trương, kết quả lấy phiếu tín nhiệm và hồ sơ cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ cán bộ và trình Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng xem xét quyết định nhân sự bổ nhiệm.

   đ. Bước 5: Tổ chức ban hành quyết định theo quy định.

   2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

   a. Bước 1: Giới thiệu phương án nhân sự

   Căn cứ nhu cầu cơ cấu cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ xin chủ trương điều động bổ nhiệm cán bộ và trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt.

   Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị phương án nhân sự, để trình Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng xem xét quyết định phương án điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

   b. Bước 2: Triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

   Việc triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm theo quy định tại Điều 9 của quy chế này;

   c. Bước 3: Tổ chức ban hành quyết định theo quy định.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn