Các chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân

Ngày hỏi:20/05/2020

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới thì có những loại chi phí nào khi xác định chi phí cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 43 Nghị định 44/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/6/2020) quy định:

   - Chi phí cưỡng chế được xác định trên cơ sở các chi phí thực tế đã phát sinh trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế phù hợp với giá cả ở từng địa phương.

   - Chi phí cưỡng chế bao gồm:

   + Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế;

   + Chi phí thù lao cho người định giá để tổ chức đấu giá, chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản;

   + Chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản;

   + Chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên;

   + Chi phí chuyển việc thi hành quyết định cưỡng chế;

   + Chi phí thực hiện biện pháp tư pháp;

   + Chi phí thực tế khác (nếu có).

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn