Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày hỏi:17/03/2017

Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng là gì? Tôi hiện đang làm việc tại một cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tôi biết hiện nay đã có quy định mới về Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Thái Hà

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được hướng dẫn tại Điều 15 Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Thông tư 48/2017/TT-BQP (Có hiệu lực từ 20/04/2017), theo đó:

   Điều 15. Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp

   1. Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

   a) Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch: Có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   b) Đối với doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch:

   - Có số lỗ phát sinh trong năm báo cáo từ 30% vốn đầu tư của chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu;

   - Có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu (nếu có);

   - Có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5.

   2. Các dấu hiệu khác cơ quan đại diện chủ sở hữu cần kết hợp xem xét khi xác định dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

   a) Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch: Có số lỗ thực tế lớn hơn số lỗ kế hoạch trong 2 năm liền;

   b) Đối với doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch

   - Lỗ hai năm liên tiếp trở lên;

   - Doanh thu thuần hoặc lợi nhuận gộp giảm liên tiếp 2 năm trở lên;

   - Có hệ số tín nhiệm thấp theo xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín dụng;

   - Không tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính, hoặc có ý kiến không chấp nhận, ý kiến từ chối trong Báo cáo kiểm toán, hoặc có ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán trong 2 năm liền về cùng một vấn đề có ảnh hưởng trọng yếu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, được quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BQP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 15 quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc bộ quốc phòng ban hành kèm theo Thông tư 48/2017/TT-BQP Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn