Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp?

Ngày hỏi:02/04/2021

Theo quy định mới nhất của pháp luật quy định ra sao về Hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đăng ký hoạt động dịch vụ việc làm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 28 Nghị định 23/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/06/2021) quy định các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp như sau:

   1. Hoạt động tư vấn, gồm:

   a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

   b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

   c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

   d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

   2. Giới thiệu việc làm cho người lao động.

   3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

   a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

   b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

   c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

   4. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

   5. Phân tích và dự báo thị trường lao động.

   6. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

   7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn