Các thông tin phải công bố định kỳ của doanh nghiệp nhà nước là gì?

Ngày hỏi:27/12/2016

Các thông tin phải công bố định kỳ của Doanh nghiệp nhà nước là gì? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang làm việc tại một công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, tôi có nghe nói đến việc thực hiện công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước, vì công ty tôi cũng là một Doanh nghiệp nhà nước. Nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Các thông tin phải công bố định kỳ của Doanh nghiệp nhà nước là gì? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Thanh Ngân (ngan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các thông tin phải công bố định kỳ của doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước như sau:

   1. Doanh nghiệp phải định kỳ công bố các thông tin sau đây:

   a) Chiến lược phát triển của doanh nghiệp;

   b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp;

   c) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp;

   d) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo;

   đ) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có);

   e) Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm;

   g) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

   h) Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp;

   i) Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

   2. Đối với các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư có nội dung quan trọng, liên quan hoặc ảnh hưởng đến bí mật và an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước quyết định việc công bố nhằm tránh việc lạm dụng các quy định về nội dung bí mật làm hạn chế tính công khai, minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

   3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có trách nhiệm phê duyệt các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo thẩm quyền; bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời của các thông tin được công bố.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các thông tin phải công bố định kỳ của doanh nghiệp nhà nước. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn