Các trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty phải thay đổi điều lệ

Ngày hỏi:11/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của loại hình doanh nghiệp nào thì sẽ phải thay đổi điều lệ công ty? Mong sớm nhận phản hồi từ các bạn. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Luật doanh nghiệp 2014, có quy định:

   Điều 25. Điều lệ công ty

   1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

   Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

   Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

   Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014, cũng có quy định:

   2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   => Theo quy định trên thì đối với loại hình công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn thì trong điều lệ của công ty sẽ có quy định về số lượng, chức danh, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Vậy nên, với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn khi thay đổi người đại diện sẽ phải thay đổi điều lệ công ty.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn