Các trường hợp xung đột lợi ích của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm được quy định thế nào?

Ngày hỏi:16/02/2017

Các trường hợp xung đột lợi ích của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Các trường hợp xung đột lợi ích của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Thế Anh (anh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp xung đột lợi ích của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm được quy định tại Điều 38 Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm như sau:

   1. Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm:

   a) Mua, nắm giữ cổ phiếu, phần vốn góp, công cụ nợ của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm trong quá trình thực hiện hợp đồng xếp hạng tín nhiệm;

   b) Cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho người có liên quan của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm;

   c) Có quan hệ góp vốn đầu tư với tổ chức được xếp hạng tín nhiệm;

   d) Có người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ thực góp của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm hoặc trên 5% tổng dư nợ của công cụ nợ được xếp hạng tín nhiệm.

   2. Người quản lý doanh nghiệp, chuyên viên phân tích, thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm:

   a) Mua, nắm giữ cổ phiếu, phần vốn góp, công cụ nợ của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm trong quá trình thực hiện hợp đồng xếp hạng tín nhiệm;

   b) Sở hữu trên 5% vốn điều lệ thực góp của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, quản lý rủi ro, bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối cho tổ chức được xếp hạng tín nhiệm;

   c) Tham gia đàm phán chi phí dịch vụ của hợp đồng xếp hạng tín nhiệm;

   d) Ký kết hợp đồng kinh tế với tổ chức được xếp hạng tín nhiệm;

   đ) Có hợp đồng lao động với tổ chức được xếp hạng tín nhiệm;

   e) Tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, quản lý rủi ro, bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối cho tổ chức được xếp hạng tín nhiệm;

   g) Là người có liên quan của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, quản lý rủi ro, bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối cho tổ chức được xếp hạng tín nhiệm;

   h) Có người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ thực góp của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm hoặc trên 5% tổng dư nợ của công cụ nợ được xếp hạng tín nhiệm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các trường hợp xung đột lợi ích của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn