Cách nhà nước tính thuế cho doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản: lúa, gạo, lạc?

Ngày hỏi:26/11/2015

Cách nhà nước tính thuế cho doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản: lúa, gạo, lạc? 

  Nội dung này được Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 5, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng “ 5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.”… Căn cứ vào các quy định nêu trên trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kinh doanh hàng nông sản lúa, gạo, lạc chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế (hình thức sơ chế bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 4 TT số 219/TT-BTC) khi bán sản phẩm này cho doanh nghiệp, HTX ở khâu thương mại thì không phải kê khai thuế, tính nộp thuế giá trị gia tăng; trường hợp doanh nghiệp bán sản phẩm này trực tiếp cho người tiêu dùng, cho hộ, cá nhân kinh doanh, cho tổ chức, cá nhân khác thì kê khai nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGt là 5 %.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn