Cách treo biển quảng cáo đúng pháp luật

Ngày hỏi:10/03/2017

Kính gửi Ban thư viện pháp luật. Tôi muốn treo vài bức biển quảng cáo cho phòng khám bệnh của mình, vậy tôi treo và làm thế nào mới đúng pháp luật? Mong tư vấn cho tôi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách treo biển quảng cáo đúng pháp luật
   (ảnh minh họa)
  • Việc treo bảng hiệu công ty được quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP như sau:
   Điều 23. Mỹ quan, chữ viết, vị trí và nội dung biển hiệu
   1. Mỹ quan, chữ viết biển hiệu:
   a) Biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan;
   b) Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.
   2. Vị trí biển hiệu:
   Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.
   3. Nội dung biển hiệu:
   a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);
   b) Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;
   c) Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;
   d) Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);
   đ) Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có);
   e) Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn