Cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập doanh nghiệp

Ngày hỏi:12/11/2015

Tôi hiện là cán bộ công nhân viên nhà nước. Vậy tôi có được thành lập và quản lý doanh nghiệp không?

  Nội dung này được Luật sư Đỗ Hữu Đĩnh – Công ty Luật Việt Kim tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 18 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp như sau:

   “2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

   b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;”

   Như vậy, nếu là Cán bộ, công chức, viên chức thì không thuộc trường hợp được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

   Cũng lưu ý thêm, nếu chị chỉ là người lao động trong các đơn vị nhà nước thì vẫn có thể thành lập doanh nghiệp.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn