Căn cứ đánh giá đối với người quản lý tại công ty nhà nước

Ngày hỏi:28/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về người giữ chức danh tại công ty nhà nước. Cho tôi hỏi căn cứ đánh giá đối với người quản lý tại công ty nhà nước như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 147/2016/TT-BQP thì Căn cứ và nội dung đánh giá đối với Người quản lý như sau:

   a) Quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp;

   b) Kết quả thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Người quản lý theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng;

   c) Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị hằng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm:

   - Kết quả việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp;

   - Kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

   d) Đối với Kiểm soát viên là kết quả thực hiện Kế hoạch công tác năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   đ) Chế độ thông tin, báo cáo của Người quản lý với Bộ Quốc phòng và tính tuân thủ của Người quản lý đối với các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

   Trên đây là quy định về căn cứ đánh giá đối với người quản lý tại công ty nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT