Căn cứ thực hiện giám sát tài chính đối với công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/03/2017

Tôi hiện đang làm việc tại một cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tôi biết hiện nay đã có quy định mới về Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng. Cho tôi hỏi: Căn cứ thực hiện giám sát tài chính đối với công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Hoàng Tuấn Minh, SĐT: 09877***

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ thực hiện giám sát tài chính đối với công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập thuộc Bộ Quốc phòng được hướng dẫn tại Điều 5 Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Thông tư 48/2017/TT-BQP (Có hiệu lực từ 20/04/2017), theo đó:

   Điều 5. Căn cứ thực hiện giám sát tài chính

   1. Quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính doanh nghiệp.

   2. Điều lệ công tác tài chính Quân đội nhân dân Việt Nam.

   3. Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp.

   4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và 05 (năm) năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Mục tiêu giám sát trong từng thời kỳ do Bộ Quốc phòng, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ xây dựng đối với từng doanh nghiệp.

   5. Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp đã được kiểm toán độc lập hoặc được Hội đồng thành viên thông qua; báo cáo tài chính 06 (sáu) tháng, báo cáo tài chính quý, báo cáo nghiệp vụ định kỳ và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ.

   6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại doanh nghiệp của các cơ quan chức năng đã công bố theo quy định hoặc đã gửi văn bản đến Bộ Quốc phòng, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ (nếu có).

   7. Các thông tin, tài liệu có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Căn cứ thực hiện giám sát tài chính đối với công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập thuộc Bộ Quốc phòng, được quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BQP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 5 quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc bộ quốc phòng ban hành kèm theo Thông tư 48/2017/TT-BQP Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn