Căn cứ vào tài liệu nào để biết được giá trị vốn cổ phần đã góp?

Ngày hỏi:14/11/2020

Công ty tôi đang thỏa thuận hợp tác với đối tác là công ty cổ phần, chúng tôi cần xác định các cổ đông và giá trị vốn cổ phần đã góp của công ty đối tác thì căn cứ vào các tài liệu nào? Hiện tại họ cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ có thông tin người đại diện pháp luật, không có thông tin các cổ đông để xác định.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần như sau:

   - Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

   - Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   + Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   + Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

   + Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

   + Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

   + Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

   - Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

   - .....

   Theo quy định nêu trên thì sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần có ghi các thông tin về tổng số cổ phần, các loại cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp của công ty. Do đó bạn có thể dựa vào sổ đăng ký cổ đông để biết các thông tin này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT