Cấp đăng kí doanh nghiệp theo quy trình dự phòng là gì?

Những văn bản liên quan tới luật doanh nghiệp hiện nay quy định thế nào về cấp đăng kí doanh nghiệp theo quy trình dự phòng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cấp đăng kí doanh nghiệp theo quy trình dự phòng là gì?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 12 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định:

   Điều 12. Cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng

   1. Cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký doanh nghiệp không thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   2. Việc phối hợp giải quyết thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy.

   3. Căn cứ vào thời gian dự kiến khắc phục sự cố hoặc nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp bất khả kháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo trước về thời gian dự kiến để cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng.

   4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng, cơ quan đăng ký kinh doanh phải cập nhật dữ liệu, thông tin mới đã cấp cho doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Trên đây là những quy định về cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn