Câu hỏi về chi phí

Ngày hỏi:07/09/2015
Xin chào! Cho em hỏi là công ty em nhập các nhánh củi cao su (củi đòn) về để sx. Số nguyên liệu đó là những người có xe họ đi gom ở các nơi rồi về nhập cho bên em. Không có hóa đơn! Vậy em có thể lập bảng kê 01/TNDN để đưa vào chi phí hợp lý đc không ạ? Em cảm ơn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, quy định.

   “Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

   2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

   “1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

   b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

   Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.….”.

   Căn cứ quy định trên. Trường hợp công ty bạn nhập nhánh củi cao su (củi đòn) của những người có xe đi gom ở các nơi. Trường hợp này để được trừ khi tính thuế TNDN thì các khoản chi phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 nêu trên.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn