Chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngày hỏi:04/01/2017

Chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang học nghiệp vụ kế toán và khá là quan tâm tới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán. Do không có điều kiện tìm hiểu sâu nên mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi thắc mắc này. Xin cảm ơn! Thu Nguyễn, địa chỉ mail thunguyen****@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán được hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải gửi thông báo cho Bộ Tài chính về việc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Kế toán.

   2. Thông báo chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán bao gồm những nội dung sau:

   a) Thời gian doanh nghiệp chính thức chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán;

   b) Lý do chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán;

   c) Báo cáo về các hợp đồng dịch vụ kế toán chưa hoàn thành;

   d) Biện pháp và cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan;

   đ) Phương án và biện pháp xử lý đối với các hợp đồng dịch vụ kế toán và các dịch vụ khác chưa hoàn thành (nếu có).

   3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải nộp trả lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho Bộ Tài chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

   4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán có trách nhiệm thông báo cho khách hàng (đơn vị được cung cấp dịch vụ kế toán) và các bên có liên quan, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng về việc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán chậm nhất là 30 ngày trước ngày chính thức chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

   5. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được kinh doanh dịch vụ kế toán kể từ ngày chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán, được quy định tại Thông tư 297/2016/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn