Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã có được nhận lại vốn góp?

Ngày hỏi:11/11/2020

Em ở Thanh Hóa, là thành viên hợp tác xã. Nay em muốn ra khỏi hội tức tư cách thành viên chấm dứt luôn. Nên em muốn hỏi số vốn mình góp vào đó có được nhận lại không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Luật hợp tác xã 2012 quy định như sau:

   Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc trả lại phần vốn vượt quá mức vốn góp tối đa khi vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên vượt quá mức vốn tối đa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của Luật này.

   Như vậy, khi chấm dứt tư cách là thành viên hợp tác xã thì bạn sẽ nhận được lại số vốn góp vào hợp tác xã trước đây mà bạn đã góp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn