Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện gồm hoạt động gì?

Ngày hỏi:13/09/2018

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện gồm hoạt động gì? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Mong được giải đáp giúp. Cảm ơn!

Quốc Thiên - An Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện gồm hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó:

   16: chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

   Ngành này gồm: Sản xuất các sản phẩm từ gỗ như: gỗ xẻ, gỗ dán, lớp gỗ mặt (của gỗ dán), thùng đựng hàng bằng gỗ, gỗ làm sàn, gỗ làm dàn giáo và gỗ dựng nhà làm sẵn. Quá trình sản xuất bao gồm xẻ, bào, tạo khuôn, xẻ mỏng, lắp ráp sản phẩm gỗ bắt đầu từ gỗ tròn được cắt thành từng khúc hoặc tấm, sau đó được cắt nhỏ tiếp hoặc được định khuôn bằng tiện hoặc các dụng cụ tạo hình khác. Gỗ khúc hoặc gỗ đã định hình khác có thể được bào hoặc làm nhẵn và lắp ráp thành sản phẩm cuối cùng như thùng đựng hàng bằng gỗ.

   Loại trừ: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế được phân vào nhóm 3100 (Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế) hoặc lắp đặt các thiết bị gỗ và đồ tương tự được phân vào nhóm 43300 (Hoàn thiện công trình xây dựng).

   161 - 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

   Nhóm này gồm: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ.

   Loại trừ:

   - Xẻ gỗ và sản xuất gỗ thô được phân vào nhóm 02210 (Khai thác gỗ).

   - Sản xuất lớp gỗ mỏng dùng trong gỗ dán, gỗ ván và tấm panen được phân vào nhóm 16210 (Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác).

   - Sản xuất ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc được phân vào nhóm 16220 (Sản xuất đồ gỗ xây dựng).

   16101: Cưa, xẻ và bào gỗ

   Nhóm này gồm:

   - Cưa, xẻ, bào và gia công cắt gọt gỗ;

   - Xẻ mỏng, bóc vỏ, đẽo bào gỗ;

   - Sản xuất tà vẹt bằng gỗ;

   - Sản xuất sàn gỗ chưa lắp ráp;

   - Sản xuất sợi gỗ, bột gỗ, vỏ bào, hạt gỗ.

   16102: Bảo quản gỗ

   Nhóm này gồm:

   - Làm khô gỗ.

   - Tẩm hoặc xử lý hoá chất gỗ với chất bảo quản hoặc nguyên liệu khác.

   162: Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

   Nhóm này gồm: Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện bao gồm dạng cơ bản cũng như các sản phẩm lắp ráp.

   1621 -16210: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

   Nhóm này gồm:

   - Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như:

   + Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường (có giấy hoặc vải lót sau),

   + Làm dưới dạng rời,

   - Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng gỗ tương tự;

   - Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ;

   - Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh;

   - Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

   1622 - 16220: Sản xuất đồ gỗ xây dựng

   Nhóm này gồm:

   - Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong ngành xây dựng, cụ thể:

   + Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng,

   + Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng,

   + Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có hay không các phụ kiện bằng kim loại như bản lề, khoá...

   + Cầu thang, hàng rào chắn,

   + Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc,

   + Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm.

   - Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ yếu bằng gỗ;

   - Sản xuất nhà gỗ di động;

   - Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).

   Loại trừ:

   - Sản xuất gỗ lắp sàn chưa lắp ráp được phân vào nhóm 1610 (Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ);

   - Sản xuất tủ nhà bếp, tủ sách, tủ quần áo,... được phân vào nhóm 3100 (Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế);

   - Sản xuất bức vách ngăn không có chân được phân vào nhóm 3100 (Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế).

   1623 -16230: Sản xuất bao bì bằng gỗ

   Nhóm này gồm:

   - Sản xuất thùng gỗ, hòm, thùng thưa (sọt), thùng hình ống và các đồ đựng bằng gỗ tương tự;

   - Sản xuất tấm nâng hàng, thùng nâng hàng và tấm nâng hàng khác bằng gỗ;

   - Sản xuất thùng tròn, bình, chum và các sản phẩm thùng bằng gỗ khác;

   - Sản xuất thùng có dây cáp cuốn bằng gỗ.

   - Sản xuất quan tài bằng gỗ.

   Loại trừ:

   - Sản xuất dụng cụ đựng hành lý bằng gỗ được phân vào nhóm 15120 (Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự; sản xuất yên đệm);

   - Sản xuất thùng bằng vật liệu tết bện được phân vào nhóm 1629 (Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện).

   1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

   Nhóm này gồm: Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

   Loại trừ:

   - Sản xuất chiếu, thảm từ nguyên liệu dệt được phân vào nhóm 13920 (Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục);

   - Sản xuất hòm đựng hành lý được phân vào nhóm 15120 (Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự; sản xuất yên đệm);

   - Sản xuất giày, dép bằng gỗ được phân vào nhóm 15200 (Sản xuất giày dép);

   - Sản xuất diêm được phân vào nhóm 20290 (Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu);

   - Sản xuất hộp đựng đồng hồ được phân vào nhóm 26520 (Sản xuất đồng hồ);

   - Sản xuất ống chỉ, ống suốt của máy dệt được phân vào nhóm 28260 (Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da);

   - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế được phân vào nhóm 3100 (Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế);

   - Sản xuất đồ chơi bằng gỗ được phân vào nhóm 32400 (Sản xuất đồ chơi, trò chơi);

   - Sản xuất bàn chải và chổi được phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa được phân vào đâu);

   - Sản xuất tráp nhỏ được phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa được phân vào đâu).

   16291: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

   Nhóm này gồm:

   - Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể:

   + Cán, tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải,

   + Khuôn và nòng giày hoặc ủng, mắc áo,

   + Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ,

   + Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng gỗ,

   + Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương tự bằng gỗ,

   + Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của guồng quay tơ bằng gỗ,

   + Các vật phẩm khác bằng gỗ.

   - Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã cà phê hay đậu nành;

   - Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ;

   - Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ;

   - Sản xuất bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày);

   - Sản xuất cán ô, ba toong và đồ tương tự;

   - Sản xuất bộ phận dùng trong sản xuất tẩu thuốc lá;

   - Tranh khắc bằng gỗ.

   16292: Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

   Nhóm này gồm:

   - Chế biến bấc tự nhiên và các sản phẩm từ bấc ép;

   - Sản xuất các sản phẩm từ bấc tự nhiên hoặc bấc ép, bao gồm tấm phủ sàn;

   - Sản xuất dây bện, sản phẩm tết bện như thảm chùi chân, chiếu, thùng, hộp và tấm chắn;

   - Sản xuất đồ giỏ bằng liễu gai và các đồ bằng bấc.

   - Sản xuất đồ lưu niệm như tranh, gạt tàn thuốc, hoa... làm bằng tre.

   Trên đây là tư vấn về các hoạt động của nhóm ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện. Để nắm thêm thông tin các ngành nghề kinh doanh khác, vui lòng tham khảo tại bài viết: Tổng hợp mã ngành nghề kinh doanh mới nhất.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn