Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/04/2018

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Vinh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến về lĩnh vực doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Ngọc Vinh (ngocvinh*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2014 thì chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

   - Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

   + Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;

   + Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; giấy phép và giấy chứng nhận khác;

   + Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;

   + Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;

   + Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán;

   + Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;

   + Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

   - Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2014 tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Doanh nghiệp Việt Nam
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn