Chế độ thông tin, báo cáo của Quỹ bảo lãnh tín dụng năm 2019

Ngày hỏi:03/09/2019

Theo thông tư mới nhất thì chế độ thông tin, báo cáo của Quỹ bảo lãnh tín dụng được quy định như thế nào? Mong giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ thông tin, báo cáo của Quỹ bảo lãnh tín dụng năm 2019
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 6 Thông tư 57/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 15/10/2019) quy định về chế độ thông tin, báo cáo của Quỹ bảo lãnh tín dụng, như sau:

   - Định kỳ hằng năm, Quỹ bảo lãnh tín dụng báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh và kết quả xử lý rủi ro theo mẫu tại Phụ lục số 1 đính kèm Thông tư này, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Quỹ bảo lãnh tín dụng trực thuộc và Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát theo quy định.

   - Quỹ bảo lãnh tín dụng có trách nhiệm báo cáo với cấp có thẩm quyền trong trường hợp phát sinh yêu cầu đột xuất.

   Trên đây là quy định về chế độ thông tin, báo cáo của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT