Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sinh hoạt những vấn đề gì?

Ngày hỏi:10/05/2017

Nội dung cụ thể trong buổi sinh hoạt của chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em mới học xong lớp bồi dưỡng cảm tình đảng và đang hoàn thiện hồ sơ để được Kết nạp Đảng tại chi bộ cơ quan. Công ty em là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Em muốn biết, ngoài những nội dung được quy định chung cho các buổi sinh hoạt chi bộ, ở chi bộ trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài còn thảo luận những nội dung gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư ký Luật. Em xin cảm ơn! Hoàng Tân (0122****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các vấn đề cụ thể của một buổi sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được quy định tại Khoản 5, Mục II Hướng dẫn 09/HD-BCTTW về nội dung sinh hoạt chi bộ bao gồm:

   - Vai trò của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

   - Việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp;

   - Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam với người nước ngoài (nếu có);

   - Việc tuyên truyền, vận động xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên.

   Trên đây là quy định về những nội dung cụ thể của một buổi sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Hướng dẫn 09/HD-BCTTW

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn