Chi nhánh có chức năng đại diện theo ủy quyền?

Ngày hỏi:28/12/2015
Chúng tôi là công ty cổ phần, có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố. Nay, Tổng giám đốc ủy quyền cho các giám đốc chi nhánh, văn phòng đại diện ký các hợp đồng và thanh lý hợp đồng. Đề nghị luật sư tư vấn, việc tổng giám đốc giao quyền ký hợp đồng cho chi nhánh, văn phòng đại diện có đúng luật không? Nếu có, thời hạn ủy quyền như thế nào? (Việt Hùng - Thái Bình)

  Nội dung này được Luật gia Vũ Khánh Hoàng- Công ty luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Vũ Khánh Hoàng - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một vài quy định của pháp luật để anh tham khảo như sau:

   Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện:“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
   2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.” (khoản 1, khoản 2 Điều 45).

   Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về thời hạn ủy quyền :“Thời hạn ủy quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.” (Điều 582).

   Như vậy, theo quy định của pháp luật, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận, nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn