Chi nhánh có được phát hành hóa đơn không?

Ngày hỏi:14/05/2019

Là một công ty du lịch, chuyên cung cấp dịch vụ du lịch. Mới đây, công ty mở thêm chi nhánh và cung cấp thêm dịch vụ tổ chức sự kiện. Vậy Ban biên tập cho hỏi, chi nhánh mới mở đó có được sử dụng hóa đơn không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2014:

   - Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

   - Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

   Như vậy, theo quy định trên thì chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và doanh nghiệp có quyền thành lập một hoặc nhiều chi nhánh.

   Và tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:

   Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

   => Theo quy định trên thì chi nhánh có quyền phát hành hóa đơn, hóa đơn có thể chung mẫu với mẫu hóa đơn của công ty, hoặc khác mẫu. Nếu chi nhánh sử dụng mẫu hóa đơn khác với mẫu của công ty thì phải đáp ứng các điều kiện theo luật định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn