Chi nhánh công ty có vốn điều lệ riêng không?

Ngày hỏi:14/09/2019

Tôi vừa được bổ nhiệm làm người đứng đầu chi nhánh của một công ty, tuy nhiên tôi chưa rõ lắm quy định về chi nhánh. Xin cho hỏi chi nhánh có vốn điều lệ riêng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi nhánh công ty có vốn điều lệ riêng không?
   (ảnh minh họa)
  • + Theo Luật doanh nghiệp 2014:

   - Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

   - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

   + Mặt khác, theo Điều 84 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

   - Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

   - Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

   - Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

   - Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh xác lập, thực hiện.

   Kết luận: Thứ nhất, vốn điều lệ là do các thành viên góp để thành lập doanh nghiệp, thứ hai chi nhánh là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp và chỉ đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc được giao, và mọi giao dịch phát sinh thì doanh nghiệp đều chịu trách nhiệm. Do đó, chi nhánh không có vốn điều lệ riêng để tự hoạt động.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chi nhánh công ty
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn