Chi nhánh đều có chức năng thực hiện hoạt động kinh doanh sinh lợi trực tiếp?

Ngày hỏi:29/06/2020

Hiện đang có thắc mắc trong hoạt động kinh doanh nhờ ban biên tập giải đáp giúp: Có phải chi nhánh và văn phòng đại diện đều có chức năng thực hiện hoạt động kinh doanh sinh lợi trực tiếp hay không? Mong được hỗ trợ. (hapham**@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi nhánh đều có chức năng thực hiện hoạt động kinh doanh sinh lợi trực tiếp?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

   - Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

   Tại Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do doanh nghiệp có chức năng thực hiện hoạt động kinh doanh sinh lợi trực tiếp, nên chi nhánh cũng có chức năng hoạt động kinh doanh sinh lợi trực tiếp.

   Và tại Khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   - Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

   Như vậy, chỉ có chi nhánh có chức năng hoạt động kinh doanh sinh lợi trực tiếp còn văn phòng đại diện chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó chứ không có chức năng hoạt động kinh doanh sinh lợi trực tiếp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn