Chi nhánh, văn phòng đại diện của TCTD phi ngân hàng chấm dứt hoạt động trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:21/03/2019

Tôi làm việc tại công ty cho thuê tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang tìm hiểu các quy định về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi các chi nhánh, văn phòng đại diện của TCTD phi ngân hàng chấm dứt hoạt động trong trường hợp nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 53/2018/TT-NHNN thì chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của TCTD phi ngân hàng cụ thể như sau:

   1. Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể trong các trường hợp sau:

   - Đương nhiên chấm dứt hoạt động, giải thể;

   - Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể;

   - Bắt buộc chấm dứt hoạt động, giải thể.

   2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chịu trách nhiệm:

   - Giải quyết tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể theo quy định của pháp luật;

   - Lưu trữ chứng từ, tài liệu, hồ sơ của chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể và các văn bản liên quan đến việc chấm dứt hoạt động, giải thể;

   - Thực hiện các thủ tục pháp lý chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của TCTD phi ngân hàng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn