Chi phí cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại được tạm ứng từ nguồn nào?

Ngày hỏi:20/05/2020

Tôi đang tìm hiểu quy định mới về cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, tôi được biết khi pháp nhân bị cưỡng chế sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến hoạt động cưỡng chế. Tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền của pháp nhân thì cơ quan thi hành án hình sự sẽ lấy tiền ở đâu để chi trả trước?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 44 Nghị định 44/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/6/2020) quy định:

   - Chi phí cưỡng chế được tạm ứng từ ngân sách nhà nước và được hoàn trả ngay sau khi thu được tiền của pháp nhân thương mại bị cưỡng chế.

   - Pháp nhân thương mại bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho các hoạt động cưỡng chế.

   - Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì trước khi lấy được tiền của pháp nhân thương mại bị cưỡng chế thì chi phí cưỡng chế sẽ được tạm ứng từ ngân sách nhà nước.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn