Chi phí đào tạo nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp?

Ngày hỏi:03/01/2019

Cho em hỏi: Trường hợp công ty có thuê chuyên gia về đào tạo nhân viên thì khoản phí đào tạo nhân viên này có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi tính thuế TNDN không? Doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề gì? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí đào tạo nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 3 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:

   Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.

   Ngoài ra, Khoản 1 và Khoản 2.30 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC cũng có quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

   - Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   - Doanh nghiệp được trừ khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động bao gồm:

   + Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.

   + Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp.

   Như vậy, theo quy định trên thì chi phí đào tạo nhân viên làm việc tại doanh nghiệp được đưa vào khoản chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn