Chi phí được trừ của thuế TNDN và thu nhập không chịu thuế TNCN

Ngày hỏi:16/09/2015
Cho e hỏi phụ cấp trang phục bằng tiền không vượt quá 5 triệu/năm và bằng hiện vật có được tính vào chi phí được trừ của thuế TNDN và có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN hay không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm 2.7, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2014/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.

   “2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

   Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

   Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính”.

   Căn cứ khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế TNCN, quy định.

   “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

   2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

   Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

   *Về thuế TNDN

   Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

   *Về thuế TNCN

   Phụ cấp trang phục bằng tiền hoặc không bằng tiền là thu nhập chịu thuế TNCN.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn