Chi phí hoạt động tài chính của Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam bao gồm những loại chi phí nào?

Ngày hỏi:26/05/2017

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam bao gồm những loại chi phí nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Lê Văn Duyệt, là sinh viên ngành Kế toán, trường đại học Gia Định. Em hiện đang học môn học về pháp luật trong hoạt động dầu khí. Trong quá trình tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam bao gồm những loại chi phí nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (thonla***@***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí hoạt động tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 21 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cụ thể như sau:

   - Chi phí hoạt động tài chính, bao gồm:

   - Các khoản chi liên quan đến đầu tư ra ngoài công ty (bao gồm các khoản chi phí do các bên góp vốn phải tự chi kể cả khoản lỗ được chia từ doanh nghiệp góp vốn);

   - Giá trị vốn góp được chuyển nhượng;

   - Tiền lãi phải trả do huy động vốn;

   - Chênh lệch tỷ giá khi thanh toán, chi phí chiết khấu thanh toán;

   - Chi phí cho thuê tài sản;

   - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn.

   c) Chi phí khác, bao gồm:

   - Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định gồm cả giá trị còn lại của tài sản cố định khi thanh lý, nhượng bán;

   - Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xóa sổ kế toán;

   - Chi phí để thu tiền phạt;

   - Chi phí về tiền phạt do vi phạm hợp đồng sau khi trừ đi các khoản xử lý trách nhiệm (nếu có);

   - Các chi phí khác theo quy định.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chi phí hoạt động tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 06/2015/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • điểm b Khoản 1 Điều 21 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ – tập đoàn dầu khí việt nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP Tải về
  Chi phí
  Tài chính
  Công ty mẹ
  Tập đoàn dầu khí
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn