Chi phí hợp lý thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày hỏi:18/11/2010
Nếu trong hợp đồng lao động có ghi rõ mức phụ cấp trả hàng tháng cho người lao động thì các khoản phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

   1- Các khoản trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định đều được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

   2- Các khoản chi trả cho người lao động mang tính chất tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp trả cho ngưòi lao động theo quy định của pháp luật đã ghi rõ trong hợp đồng lao động thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn