Chi phí lãi vay

Ngày hỏi:11/10/2014
Tại thời điểm ngày 01 tháng 06 năm 2014 công ty của tôi tồn quỹ tiền mặt là ba trăm triệu đồng, dự kiến ngày 02 tháng 07 năm 2014 sẽ trả nợ tiền mua hàng theo hợp đồng ký với nhà cung cấp A. Ngày 02 tháng 06 năm 2014 công ty vay ngân hàng ba trăm triệu đồng mua vật tư nguyên liệu để sản xuất của nhà cung cấp B, thời hạn trả nợ là sáu tháng (ngày trả nợ 02/12/2014). Công ty không sử dụng tiền mặt ba trăm triệu đồng trong quỹ để mua hàng là vì phải chuẩn bị số tiền này để trả theo hợp đồng đã ký, nếu trả không đúng hạn nhà cung cấp A sẽ cắt giao dịch mua bán. Vậy lãi tiền vay ngân hàng trên có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm 2.18, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

   2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   2.18. Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn phát sinh chi phí lãi vay Ngân hàng mua vật tư nguyên liệu để sản xuất, không thuộc trường hợp chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của Công ty bạn, thì lãi tiền vay Ngân hàng trên được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chi phí lãi vay
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn