Chi phí mua tài sản cố định sẽ khấu trừ vào hàng năm hay tính vào năm mua tài sản cố định?

Ngày hỏi:01/11/2019

Có trích khấu hao tài sản cố định, mình đưa vào chi phí hàng năm (thời gian khấu hao là sáu năm mình đưa trong 6 năm). Vậy số tiền mình bỏ ra ban đâu mua tài sản đó có tính vào chi phí của năm bỏ ra không hay phải chia làm 6 năm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 5 Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy đinh như sau:

   - Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

   - Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính.

   Như vậy, các chi phí bỏ ra mua tài sản cố định được xem là nguyên giá tài sản.

   Bên cạnh đó tại Điểm 1 Khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định cách khấu hao tài sản như sau:

   Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định

   =

   Nguyên giá của tài sản cố định

   Thời gian trích khấu hao

   - Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

   Vậy nên, số tiền bạn bỏ ra ban đầu để mua tài sản cố định đó phải chia cho 6 năm để xác định mức khấu hao cho 1 năm.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn