Chi phí sửa chữa tài sản cố định

Ngày hỏi:20/10/2014
Chào các anh chị cục thuế tỉnh Bình Phước, tôi có một vấn đề mong các anh chị giúp đỡ. Công ty tôi vừa rồi có thuê nhân công sửa chữa nhà xưởng với chi phí khoảng 200tr, trong đó chi phí mua vật liệu chúng tôi có đầy đủ hóa đơn, còn chi phí thuê nhân công, chúng tôi khoán cho một người nhận công trình, người này đứng tên nhận tiền sau đó chi trả cho những người khác. Vậy khi kết thúc việc sửa chữa chúng tôi phải làm những thủ tục thế nào để đưa những khoản này vào chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chê độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, quy định.

   “Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất:

   Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng. Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành”.

   Căn cứ khoản 3, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, về hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ, quy định

   “Cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

   - Đối với hộ và cá nhân không kinh doanh: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực hoặc nơi cư trú do hộ, cá nhân tự kê khai (không cần có xác nhận của chính quyền nơi cư trú)”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn tự sửa chữa lớn nhà xưởng thì chi phí sửa chữa lớn được hạch toán nguyên giá TSCĐ là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng. Đối với chi phí nhân công bạn ký hợp đồng với cá nhân, thì cá nhân này được được cấp hoá đơn lẽ tại cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực hoặc nơi cư trú do hộ, cá nhân tự kê khai

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn