Chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng xổ số

Ngày hỏi:29/05/2017

Chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng xổ số là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Phúc, tôi đang có dự định đầu tư kinh doanh loại hình xổ số, tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu về vốn và các quy định khác nhưng về các khoản chi phí, tôi không tìm thấy văn bản nào quy định. Ban biên tập có thể giúp tôi tìm quy định về chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng và văn bản quy định vấn đề này được không? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (01224***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng được quy định tại Khoản 6 Điều 10 Thông tư 01/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   Chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng:

   a) Loại hình sản phẩm và nguyên tắc trích lập:
   - Doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được phép trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng đối với các loại hình sản phẩm xổ số được phép kinh doanh áp dụng theo phương thức trả thưởng cố định theo quy định của pháp luật;
   - Tại thời điểm trích lập, doanh nghiệp kinh doanh xổ số không bị lỗ.

   b) Điều kiện được trích lập: Khi trong kỳ trích lập doanh nghiệp kinh doanh xổ số có tỷ lệ trả thưởng thực tế nhỏ hơn tỷ lệ trả thưởng xây dựng hoặc kế hoạch của từng loại hình sản phẩm xổ số được phép kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính. Tỷ lệ trả thưởng thực tế trong kỳ được xác định như sau:

   Tỷ lệ trả thưởng thực tế

   =

   Tổng chi phí trả thưởng thực tế đã thanh toán trong kỳ

   x

   100%

   Tổng doanh thu có thuế phát sinh trong kỳ

   c) Thời điểm trích lập: Doanh nghiệp kinh doanh xổ số được tạm trích lập theo quý và thực hiện quyết toán khi kết thúc năm tài chính nếu đủ điều kiện trích lập theo quy định tại điểm b, khoản 6 Điều này;

   d) Mức trích lập của từng loại hình xổ số được xác định theo công thức:

   DPtt

   =

   DT

   x

   TLkh

   -

   TTtt

   Trong đó:
   DPtt: Mức trích dự phòng trả thưởng của từng loại hình xổ số.
   DT: Tổng doanh thu có thuế của từng loại hình xổ số trong kỳ trích lập.
   TLkh: Tỷ lệ trả thưởng xây dựng hoặc kế hoạch trong kỳ trích lập theo quy định của từng loại hình xổ số.
   TTtt: Tổng giá trị trả thưởng thực tế đã thanh toán cho khách hàng trúng thưởng của từng loại hình xổ số trong kỳ trích lập thuộc trách nhiệm chi trả của doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

   đ) Tỷ lệ tối đa trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng được thực hiện như sau:

   - Đối với các công ty xổ số kiến thiết hoạt động kinh doanh tại khu vực miền Bắc, miền Trung và Công ty xổ số điện toán Việt Nam, mức trích lập phải đảm bảo tổng số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng tối đa không được vượt quá 10% tổng doanh thu có thuế của tất cả các loại hình xổ số được phép trích lập tại thời điểm trích lập;

   - Đối với các công ty xổ số kiến thiết hoạt động kinh doanh tại khu vực miền Nam, mức trích lập phải đảm bảo tổng số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng tối đa không vượt quá 3% tổng doanh thu có thuế của tất cả các loại hình xổ số được phép trích lập tại thời điểm trích lập;

   - Trường hợp tổng số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng trong kỳ vượt giới hạn trên, doanh nghiệp kinh doanh xổ số phải dừng trích lập cho đến khi số dư thấp hơn giới hạn cho phép. Số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng sử dụng không hết được chuyển sang năm sau;

   - Doanh nghiệp kinh doanh xổ số sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng khi tỷ lệ trả thưởng thực tế trong kỳ lớn hơn tỷ lệ trả thưởng xây dựng hoặc kế hoạch. Trường hợp quỹ dự phòng trả thưởng không còn đủ để chi thì phần trả thưởng thực tế còn lại được tính vào chi phí kinh doanh.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 01/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn