Chi phí trước khi thành lập công ty có được tính vào chi phí được trừ?

Ngày hỏi:15/04/2019

Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên vừa mới thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trước khi thành lập doanh nghiệp, tôi là người thành lập công ty có ký hợp đồng thuê trụ sở chính cho công ty và có phát sinh chi phí thuê nhà trước khi công ty được thành lập. Xin cho hỏi, sau khi công ty được thành lập thì chi phí này có được tính vào chi phí được trừ của công ty khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

   1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trước khi thành lập công ty, người thành lập công ty có thể ký kết các hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của công ty.

   Do đó: Với tư cách là người thành lập công ty, bạn có ký hợp đồng thuê trụ sở chính cho công ty trước khi công ty được thành lập là phù hợp với quy định của pháp luật kể trên.

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC thì chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (đã được sửa đổi).

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì chi phí của doanh nghiệp trong quá trình thành lập doanh nghiệp trước khi thành lập doanh nghiệp sẽ được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định.

   Mặt khác, Theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC thì trừ các khoản chi không được trừ, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   (1) Đây phải là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   (2) Các khoản chi này phải có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   (3) Các khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

   (Xem chi tiết nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì chi phí của doanh nghiệp trong quá trình thành lập doanh nghiệp trước khi thành lập doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện kể trên thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn với tư cách là người thành lập công ty có ký hợp đồng thuê trụ sở chính cho công ty và có phát sinh chi phí thuê nhà trước khi công ty được thành lập. Nếu chi phí thuê nhà này đáp ứng đủ các điều kiện kể trên thì được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn