Chi tiếp khách có được tính vào chi phí được trừ của DN?

Ngày hỏi:03/04/2019

Xin cho hỏi: Nếu công ty của chúng tôi có phát sinh chi phí tiếp khách trong năm tính thuế (năm 2018) thì công ty có được trừ toàn bộ các khoản chi tiếp khách hay không? Khoản chi này hiện nay có bị khống chế ở mức không được qua 15% tổng số chi được trừ của công ty trong năm tính thuế không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC thì về cơ bản, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   (1) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   (2) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   (3) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   (Trên đây là nội dung tóm tắt, xem chi tiết nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

   Tuy nhiên, trường hợp các khoản chi của doanh nghiệp nếu thuộc các khoản chi được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp

   Theo đó, trước đây tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng thì sẽ không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

   Đồng nghĩa, phần chi đối với các hoạt động kể trên từ 15% tổng số chi được trừ trở xuống và đáp ứng đủ các điều kiện được trừ (được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC) thì được trừ khi xác định thu nhập tính thuế của doanh nghiệp trong năm tính thuế.

   Tuy nhiên, hiện nay quy định này đã bị bãi bỏ bởi quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 96/2015/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ 06/8/2015).

   Như vậy: Từ ngày 06/8/2015 thì doanh nghiệp sẽ được trừ toàn bộ đối với các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng nếu đáp ứng đủ các điều kiện được trừ theo quy định kể trên.

   Do đó: Trường hợp công ty trong năm tính thuế (năm 2018) có phát sinh các chi phí liên quan đến việc tiếp khách mà đáp ứng đủ các điều kiện đã kể trên thì công ty sẽ được trừ toàn bộ khoản chi trên mà không bị khống chế ở mức 15% tổng số chi được trừ trong năm tính thuế.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn