Chi trả trợ cấp thôi việc trong công ty cổ phần hóa từ Doanh nghiệp nhà nước.

Ngày hỏi:17/06/2015

Công ty cổ phần hóa từ DN nhà nước năm 2006, hầu hết nhân viên của DN nhà nước đều được bố trí công tác lại trong công ty cổ phần hóa. Hiện nay, người lao động xin nghỉ việc. Vậy công ty cổ phần sẽ chi trả trợ cấp thôi việc như thế nào. Thời gian làm việc tính trợ cấp thôi việc tính từ khi được DN cổ phần hóa năm 2006 hay tính luôn cả khoảng thời gian NLĐ làm việc trước đó tại DN nhà nước (NLĐ đã làm việc cho DN nhà nước từ năm 1980 cho đến thời điểm cổ phần hóa và chưa nhận trợ cấp thôi việc, sau đó vẫn tiếp tục làm việc cho công cổ phần hóa cho đến nay). Xin được giải đáp.

  • ​TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 38 NgHỊ ĐỊNH 05/2015/nđ-cp QUY ĐỊNH:

   " Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó."

   Như vậy, công ty bạn phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian họ làm việc trong khu vực nhà nước trước khi công ty bạn cổ phần hóa nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chi trả trợ cấp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn