Chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty

Ngày hỏi:12/11/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hùng Lâm, hiện đang là công nhân ở TP. HCM. Cho tôi hỏi: Chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty được quy định như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định rõ: sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, người lao động dôi dư sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu sớm; được hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu sớm và một tháng lương cơ sở cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

  Để hưởng được quyền lợi này, người lao động phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 63/2015/NĐ-CP:

  “1. Người lao động dôi dư từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu theo Khoản 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (đối với trường hợp nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở về sau)”.

  Các điều kiện mà người lao động phải đáp ứng đó là: Được tuyển dụng lần cuối trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002; có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; từ đủ 55 đến 59 tuổi đối với nam hoặc từ đủ 50 đến 54 tuổi đối với nữ.

  Riêng đối với lao động nam dôi dư trên 59 tuổi – dưới 60 tuổi, lao động nữ trên 54 tuổi – dưới 55 tuổi; có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng 0,5 tháng lương cơ sở mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội (Khoản 2 Điều 3 Nghị định 63/2015/NĐ-CP ).

  Đối với NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì Nhà nước đóng 1 lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí.

  Đối với NLĐ dôi dư không đủ các điều kiện nêu trên khi chấm dứt hợp đồng lao động được hưởng trợ cấp mất việc làm theo quy định tạiBộ Luật lao động 2012. Ngoài ra được hỗ trợ 1 khoản tiền cho mỗi năm làm việc tại công ty thực hiện sắp xếp lại theo một trong các mức như sau: 1,5 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với NLĐ có thời gian làm việc dưới 20 năm; 0,5 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với NLĐ có thời gian làm việc từ đủ 20 năm đến dưới 25 năm; 0,2 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với NLĐ có thời gian làm việc từ đủ 25 năm trở lên.

  Đối với NLĐ dôi dư do công ty bị giải thể, phá sản thì được trợ cấp thôi việc theo quy định Điều 48 Bộ luật Lao động 2012; được hỗ trợ 1 khoản tiền cho mỗi năm làm việc tại công ty thực hiện sắp xếp lại theo một trong các mức như sau: 0,2 tháng tiền lương đối với NLĐ có thời gian làm việc dưới 15 năm; 0,7 tháng tiền lương đối với NLĐ có thời gian làm việc từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm; 0,3 tháng tiền lương đối với NLĐ có thời gian làm việc từ đủ 20 năm trở lên.

  Thời gian, mức tiền lương làm văn cứ tính chế độ

  Thời gian làm việc làm căn cứ để tính chế độ là tổng thời gian NLĐ làm việc thực tế (có đi làm, có tên trong bảng thanh toán tiền lương) tại công ty thực hiện sắp xếp lại trừ thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được công ty thực hiện sắp xếp lại chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm (nếu có).

  Tiền lương làm căn cứ tính chế độ là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 05 năm cuối cùng trước khi nghỉ việc.

  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 63/2015/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn