Chính sách ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trước 01/01/2014

Ngày hỏi:02/11/2018

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014) có một số quy định liên quan đến các chính sách ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy cho hỏi, trước khi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 có hiệu lực thi hành thì vấn đề trên được quy định cụ thể ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các quy địn liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp trước 01/01/2014 được thực hiện theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 thì chính sách ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

   1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

   2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

   3. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn