Chó béc-giê có là tài sản cố định?

Ngày hỏi:25/10/2018

Nhờ ngân hàng pháp luật tư vấn dùm tôi Chó béc-giê có phải là tài sản cố định không? Căn cứ xác định dựa vào những tiêu chí nào? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải...

   Khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định như sau:

   “Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình”.

   Tiêu chuẩn của tài sản cố định gồm ba tiêu chuẩn sau đây:

   “a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

   b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

   c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.”

   Như vậy, việc xác định xem chó bẹc-giê có phải là tài sản cố định hay không phải căn cứ các tiêu chuẩn nêu trên. Bạn chưa trình bày rõ về thời gian sử dụng cũng như giá trị của chó bẹc-giê nên chưa thể xác định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn