Cho thuê DNTN chỉ cần thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh?

Ngày hỏi:04/12/2020

Cho tôi hỏi, tôi dự định cho thuê doanh nghiệp tư nhân do mình làm chủ thì phải thông báo đến các cơ quan nào? Kèm hồ sơ gì? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 186 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

   Theo đó, khi cho thuê doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành.

   Như vậy, một số vấn đề cần lưu ý khi bạn cho thuê doanh nghiệp tư nhân như sau: Thứ nhất phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trong 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực. Thứ hai, kèm theo thông báo này bạn phải gửi kèm bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn