Chủ doanh nghiệp tư nhân bị phá sản thì có thể lập công ty mới không?

Ngày hỏi:22/03/2019

Luật sư cho tôi hỏi: Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân bị phá sản thì chủ doanh nghiệp có thể lập doanh nghiệp mới không? Mong được giải đáp!!!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 130 Luật Phá sản 2014 quy định:

   3. Người giữ chức vụ quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản mà cố ý vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 18, khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 48 của Luật này thì Thẩm phán xem xét, quyết định về việc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án nhân dân có quyết định tuyên bố phá sản.

   Như vậy, theo quy định này thì bạn chỉ bị hạn chế quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp nếu:

   – Là người quản lý doanh nghiệp;

   – Có hành vi cố ý vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 18, khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 48.

   Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Như vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân là người quản lý doanh nghiệp, đo đó, khi doanh nghiệp phá sản thì họ chỉ bị hạn chế quyền thành lập doanh nghiệp mới trong thời hạn 3 năm nếu cố ý vi phạm quy định trích dẫn nêu trên, trường hợp không vi phạm thì bạn vẫn có quyền thành lập doanh nghiệp mới.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn