Chủ doanh nghiệp tư nhân mua cổ phần trên thị trường chứng khoán có được không?

Ngày hỏi:06/07/2019

Cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân không được mua cổ phần của công ty cổ phần, nhưng trên thực tế vẫn có việc chủ doanh nghiệp tư nhân mua cổ phần trên thị trường chứng khoán. Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Khoản 4 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Doanh nghiệp tư nhân không được mua cổ phần của công ty cổ phần.

   - Tuy nhiên căn cứ Khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký chính xác số vốn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Với quy định này thì có thể hiểu mặc dù chịu chế độ trách nhiệm vô hạn nhưng chủ Doanh nghiệp tư nhân vẫn có thể có tài sản độc lập với doanh nghiệp của mình.

   => Như vậy, với phân tích trên thì chủ doanh nghiệp tư nhân không được mua cổ phần của Công ty cổ phần, tuy nhiên nếu chủ doanh nghiệp tư nhân có tài sản riêng, độc lập với Doanh nghiệp tư nhân thì việc tham gia mua cổ phần trên thị trường chứng khoán với tư cách cá nhân thì vẫn được.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn